Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów

ul. Gałczyńskiego 4,
00-362 Warszawa

Numer konta bankowego:
35 1500 1126 1211 2005 1834 0000

Siedziba

Zarząd

Założenia

Oferta ośrodków

Powrót do strony głównej   

Zarząd Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów

Prezes Zarządu:

Kazimierz Kuć

 • Absolwent wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Wice Prezes Zarządu Fundacji od 1991 do 2017 roku..


Wiceprezes Zarządu:

Marek Konopczyński

 • Profesor doktor habilitowany nauk społecznych,
 • Vice Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
 • Dyrektor Departamentu Opieki, Wychowania i Kultury Fizycznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej 1992-1995,
 • Członek Rady FOZI od 1992 roku,
 • Przewodniczący Rady FOZI w latach 2008-2015,
 • Prezes AZS Warszawa,
 • Doradca Rzecznika Praw Dziecka,
 • Członek Rady Penitencjarnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • Członek Rady Naukowej miesięcznika „997” Komendy Głównej Policji,
 • Autor 7 monografii naukowych i kilkuset rozpraw i artykułów publicznych w Polsce i zagranicą, poświęconych współczesnym problemom osób marginalizowanych i wykluczanych społecznie.


Wiceprezes Zarządu

Daniel Kuć

 • Doktor nauk prawny, praca naukowa „Nadzór nad Fundacjami”
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW.
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
 • Członek Mazowieckiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych.
 • Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Niepełnosprawnych”
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Możesz”

 

Kontakt: fozi10@wp.pl