Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów


Na tej stronie dowiedzą się Państwo o naszej historii jako Fundacja, składzie Rady Fundacji, Zarządu oraz pracownikach.

feature-image

Historia Fundacji


Po transformacji z 1989 r. likwidator Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, mecenas Tadeusz Stawski, powołał do działania Fundację Ochrony Zdrowia Inwalidów.
    
Rozpoczęcie działalności FOZI datowane jest na 12 lipca 1991 roku, kiedy to dokonano jej formalnej rejestracji sądowej.

Przez lata swojej działalności, Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów była i jest organizatorem corocznych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem byłych i obecnych niepełnosprawnych pracowników spółdzielni inwalidów.

Fundacja, kultywując tradycje wychowania fizycznego i sportu osób niepełnosprawnych, wspierała i brała udział w działaniach Polskiego Zawiązku Sportowego Niepełnosprawnych „Start”.

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów jest członkiem założycielem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego powołanego 10 października 1998 r. w Łodzi.

Fundacja przyznawała stypendia dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki w Katowicach.

Od początku swej działalności Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów współpracowała z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, m.in. w zakresie przyznawania ośrodkom rehabilitacyjnym certyfikatu „Ośrodek Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym”.

Rada Fundacji

Liliana Alicja Pindor - Przewodnicząca Rady

Maria Kunicka - Wiceprzewodnicząca Rady

Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska - Członek Rady

Michał Klimaszewski - Członek Rady

Marek Konopczyński - Członek Rady

Kazimierz Kuć - Członek Rady

Stanisław Maśka - Członek Rady

Jerzy Szreter - Członek Rady

Henryk Zdebski - Członek Rady

Zarząd Fundacji

Daniel Kuć

Prezes ZarząduSzymon Sroczyński

Wiceprezes Zarządu


Pracownicy Fundacji


Sekretariat i kadry : Joanna Korzeniewska, sekretariat@fozi.org.pl


Księgowość : Miłosława Sroczyńska-Wachmistrowicz, ksiegowosc@fozi.org.pl


Działalność statutowa: Aleksandra Bober, turnusy@fozi.org.pl


Koordynator do spraw działalności gospodarczej: Monika Chudzikiewicz-Solińska, m.solinska@fozi.org.pl


Koordynator do spraw nieruchomości: Andrzej Radzicki, a.radzicki@fozi.org.pl


Dział Administracji: administracja@fozi.org.pl

– Monika Goździk-Kowalczuk

- Grzegorz Miętkowski

- Waldemar Sadowski