Siedziba

Zarząd

Założenia

Oferta ośrodków

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów!

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów została utworzona w 1991 roku.

Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz profilaktyki leczniczej oraz rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez sieć ośrodków sanatoryjno-rehabilitacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej.

Kontakt: fozi10@wp.pl
 

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów

ul. Gałczyńskiego 4,
00-362 Warszawa
 

 

Konto Fundacji:

Kredyt Bank S.A., III Oddział w Warszawie,
Filia 2 ul. Foksal 16
nr 35 1500 1126 1211 2005 1834 0000